Oferta

Budowa dróg

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie budowy, utrzymania oraz remontów dróg i mostów. Produkujemy betony asfaltowe w nowoczesnych, zautomatyzowanych i zapewniających wysoką jakość produktów wytwórniach mas bitumicznych.

Nasza oferta w zakresie budowy dróg obejmuje:

· wykonawstwo robót drogowych i mostowych,

· modernizację obiektów drogowych,

· remonty i konserwacje wszystkich rodzajów dróg wraz z ich infrastrukturą,

· remonty cząstkowe nawierzchni,

· produkcję mas bitumicznych we własnej wytwórni,

· zimowe utrzymanie dróg i ulic,

· sprzedaż materiałów kamiennych , betonu towarowego i betonów asfaltowych.

Doskonałe zaplecze kadrowe oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiają sprawną organizację pracy, terminową realizacje zleceń oraz najwyższą jakość wykonywanych robót. Dzięki temu, cieszymy się ugruntowaną, dobrą opinią u administratorów dróg na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W budowie dróg specjalizuje się nasza spółka zależna Mikst Sp. z o.o.