Contact

ELMO S.A.

Correspondence address:

Żelków Kolonia, Akacjowa 1 Str.
08-110 Siedlce
e-mail: elmo@elmo.com.pl

tel. +48 (25) 643-60-75 int. 77 and 88,
fax. (25) 643-60-95

KRS 0000285363
NIP 8211648570
REGON 71044347500000
Share capital 9 000 000 PLN

Departments Contact

Power Engineering Department
Zbigniew Ługowski – Wiceprezes Zarządu
Tel. +48 25 643 60 75 int. 153
e-mail: zbigniew_lugowski@elmo.com.pl

Steel Structures Department

Andrzej Młynarski – Dyrektor Wydziału Konstrukcji Stalowych
Tel. mob. +48 502 375 507
Tel. +48 25 643 60 75 int. 202
e-mail: andrzej_mlynarski@elmo.com.pl

Design Department

Sławomir Laskowski – Kierownik Pracowni Projektowej
Tel. +48 25 643 60 75 int. 111
e-mail: slawomir_laskowski@elmo.com.pl

Construction Department

Robert Miroński – Department Director
Tel. +48 25 643 60 75 int. 103
e-mail: robert_mironski@elmo.com.pl

Vehicle Control Station

Łukasz Nitychoruk – Head of Department
Tel. +48 25 643 60 75 int. 142
e-mail: lukasz_nitychoruk@elmo.com.pl