Oferta

Energetyka

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie sieci elektroenergetycznych w warunkach miejskich, jak i pozamiejskich. Ponadto oferujemy pełny zakres wysoko specjalizowanych prac z zakresu elektroenergetyki, w tym także budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych o napięciach znamionowych do 400 kV.

Nasza oferta w zakresie elektroenergetyki obejmuje:

· budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych o różnych napięciach znamionowych,

· budowę stacji transformatorowych wszystkich typów (wnętrzowych i napowietrznych),

· budowę oświetlenia dróg, ulic i placów,

· modernizację istniejących układów zasilania elektroenergetycznego dowolnych obiektów budowlanych.

Dysponujemy brygadami elektromonterów sieciowych, w skład których wchodzą doświadczeni pracownicy kompetentni do wykonywania prac pod napięciem. Nasi inżynierowie i technicy posiadają uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa, a także świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D”. Ich kompetencje są poparte ukończonymi licznymi kursami oraz zdobytymi certyfikatami niezbędnymi do wykonywania robót o najwyższym standardzie jakościowym. Dopełnieniem wiedzy teoretycznej jest kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji inwestycji elektroenergetycznych na terenie całej Polski.