Oferta

Projektowanie

Wśród usług naszej pracowni projektowej wyposażonej w nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do kreślenia, skanowania, powielania i wydruków wielkoformatowych znajdują się:

  • projektowanie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych WN 110 kV, SN 15 kV i nn 0,4 kV,
  • projektowanie linii telekomunikacyjnych światłowodowych na podbudowie napowietrznych linii energetycznych WN, SN i nn (ADSS, OPGW),
  • projektowanie rozdzielni stacyjnych 110/30/15 kV,
  • projektowanie słupowych oraz wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
  • projektowanie rozłączników sterowanych drogą radiową w liniach elektroenergetycznych SN,
  • projektowanie układów zabezpieczeń, sterowania i telemechaniki w sieciach elektroenergetycznych,
  • projektowanie oświetlenia ulicznego, oświetlenia zewnętrznego,
  • projektowanie napowietrznych i doziemnych linii telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych.

Sprawnym rozplanowywaniem naszych projektów zajmują się doświadczeni inżynierowie posiadający uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.