Oferta

Generalne wykonawstwo

Grupa Kapitałowa ELMO oferuje kompleksową organizację budowy obiektów kubaturowych wraz z ich wykończeniem „pod klucz”. W szczególności polecamy nasze usługi generalnego wykonawstwa obiektów takich jak: hale, magazyny, wiaty, obiekty przemysłowe, estakady, obiekty użyteczności publicznej, chłodnie, mroźnie, hale dla przetwórstwa spożywczego i rolnictwa, maszty i wieże, obiekty inżynieryjne i kubaturowe dla branży elektroenergetycznej.

Świadczymy usługi z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i energetycznego wykonując prace projektowe, ziemne, fundamentowe oraz budowlane w zakresie:

  • dostawy i montażu konstrukcji stalowych,
  • dostawy i montażu obudów ściennych i dachowych z płyt warstwowych, blachy trapezowej wraz z montażem świetlików, klap dymowych, wentylatorów, orynnowania, stolarki drzwiowej i okiennej itp.,
  • montażu konstrukcji technologicznych, silosów, zbiorników, estakad,
  • montażu mechanicznego urządzeń technologicznych,
  • montażu masztów i wież wraz z uzbrojeniem w osprzęt elektryczny i technologiczny,
  • wykonania prac elektrycznych, energetycznych, SAP, sanitarnych,
  • wykonania prac ziemnych, fundamentowych i drogowych,
  • niestandardowych usług na obiektach przemysłowych, prac na wysokości (z wykorzystaniem technik linowych, system IRATA) i w przestrzeniach zamkniętych,
  • usług antykorozyjnych konstrukcji stalowej i malowania ppoż,
  • naprawy, konserwacji i renowacji starych powłok malarskich na konstrukcjach i budowlach inżynierskich

Profesjonalne i kompleksowe wykonywanie usług z zakresu generalnego wykonawstwa zapewnia doświadczona kadra inżynierska oraz własne siły produkcyjne i montażowe. Gwarantujemy optymalną organizację pracy, sprawny przepływ informacji, terminowość realizacji oraz najwyższą jakość wykonania projektów. Poszczególne zadania realizujemy zgodnie z systemem Zarządzania Projektami.