Kontakt

ELMO S.A.

Adres pocztowy:

Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1
08-110 Siedlce
e-mail: elmo@elmo.com.pl

tel. +48 (25) 643-60-75 wew. 77 i 88,
fax. (25) 643-60-95

KRS 0000285363
NIP 8211648570
REGON 71044347500000
Kapitał zakładowy 9 000 000 zł (opłacony w całości)

Kontakt do pionów

Telekomunikacja

Wojciech Rawa – Dyrektor ds. Telekomunikacji
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 202
e-mail: wojciech_rawa@elmo.com.pl

Artur Piskorz – Dyrektor Projektów Inwestycyjnych FTTH
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 137
e-mail: artur_piskorz@elmo.com.pl

Energetyka
Rafał Sawko – Dyrektor Handlowy
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 107
e-mail: rafal_sawko@elmo.com.pl

Zbigniew Ługowski – Dyrektor Pionu Wykonawstwa
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 111
e-mail: zbigniew_lugowski@elmo.com.pl

Konstrukcje stalowe

Andrzej Młynarski – Dyrektor Wydziału Konstrukcji Stalowych
Tel. mob. +48 502 375 507
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 128
e-mail: andrzej_mlynarski@elmo.com.pl

Pracownia Projektowa

Zbigniew Ługowski – Dyrektor Pracowni Projektowej
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 111
e-mail: zbigniew_lugowski@elmo.com.pl

Generalne Wykonawstwo

Robert Miroński – Dyrektor Wydziału
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 103
e-mail: robert_mironski@elmo.com.pl

Stacja Kontroli Pojazdów

Paweł Sawicki – Kierownik Działu
Tel. +48 25 643 60 75 wew. 142 lub 133
e-mail: pawel_sawicki@elmo.com.pl